Archive for 30 januari, 2008

Publiksiffror: Publikvariation och trogen publik (Del 3)

30 januari 2008

Idag fortsätter Go Bajen Go:s serie runt allsvensk publik och publiksiffror. Om du inte varit med från början finner du del 1 här.

I förra avsnittet avslutade Go Bajen Go med att konstatera att – surpise surprise – nyligen upplevda fram- och motgångar utgör en drivande förklaring till kortsiktiga trender i publiktillströmningen.

I det här inlägget tänkte jag gå in för att djupa lite i frågan kring publikvariationer och dess olikheter mellan allsvenska lag.

Att publiksnitten varierar från år till år är som sagt är inget konstigt i sig! Frågan jag ställde mig var emellertid om det är något av de allsvenska lagen 2008 som har en hemmapublik som varierar mer eller mindre i sin närvaro från år till år?

Och dessutom, om en låg variation i publiksnitten är ett tecken på att laget har en mer trogen publik? Om känslan för laget är tillräckligt stor kommer väl publiken oavsett resultatet?

Men innan jag går in på resultatet av analyserna krävs ett par kommentarer kring urval och mätmetod.

För det första.

I den fortsatta analysen har urvalet begränsats till de lag i årets Allsvenska som spelat just allsvenskt under minst sex säsonger sedan 1998. Detta för att få jämförbarhet, samt undvika mätfel och slump.

För det andra.

Hur mäter man variation? Jag har använt mig av ett mått som i den statistikvärlden kallas variationskoefficient.

Och för er som inte läst statistik så är variationskoefficienten – enkelt uttryckt – ett mått som beskriver hur mycket de årliga publiksnitten varierar i förhållande till lagets totala publiksnitt för hela perioden.

Det fina i kråksången är att med variationskoefficienten går det att göra publikvariationen jämförbar mellan olika lag. Så om du inte vill fördjupa dig i statistik räcker det att du – för att ha fortsatt behållning av det här inlägget – lägger följande på minnet.

En hög variationskoefficient (= en hög procentsats) innebär att publiken i en stor omfattning har fladdrat in och ut ur ett lags arena mellan åren. Laget har i dessa fall en hög publikvariation.

En låg variationskoefficient (= en låg procentsats) å andra sidan innebär på motsvarande sätt att publikvariationen varit låg på så sätt att publiksiffrorna varit stabila från år till år. Samma antal gubbar kommer till lagets hemmamatcher år in och år ut.

Så där ja. Åter till siffrorna.

Ta en titt på staplarna nedan som – med variationskoefficienten som mått – beskriver publikvariationen hos ett urval av allsvenska lag.

Och som ni nu lärt er så innebär en hög procentsats en fladdrig publik med ett publiksnitt som varierar stort från år till år. En låg procentsats innebär å andra sidan att publiksnittet håller sig relativt oförändrat från år till år.

Och låt oss börja med Malmö FF. Otroligt.

Med ett publiksnitt som varierat från – som lägst – cirka 7.000 (1999) till som mest runt 20.000 (2004) och en publikvariation (runt snittet för hela perioden 13.348) på över 30% undrar man vad skåningarna egentligen tycker om fotboll.

Med fakta i hand känns det nästan som att i Malmö är det något annat än kärleken till laget eller intresset för fotboll som styr besöken på Malmö Stadion eller inte. 

Sedan har vi IF Elfsborg, IFK Göteborg och AIK. Även de med en mycket hög variation i publiksiffrorna sedan 1998. Och Bajen med allsvenskans absolut lägsta publikvariation. Inget fladder här inte 🙂

Säger det här något om hur trogen de allsvenska lagens publik är? Ja, i generella ordalag menar jag att variationskoefficienten är ett mycket bra mått på just det. 

Publikvariationen säger inget om orsakerna, men det är säkert ingen slump att framgångar och misslyckanden både lockat och skrämt publiken för de här lagen?

Samtliga lag längst ut till vänster har under perioden vunnit SM-guld. För AIK och Malmö utgör säkert återkomsten till Allsvenskan delförklaringar.

Ta även en titt på diagrammet nedan. Där finns respektive lags publikvariation och publiksnitt för perioden 1998 – 2007 korstabulerade mot varandra.

  

Jämför först Bajen med Malmö FF. Under de tio senaste åren har båda lagen lockat i snitt ungefär lika många åskådare per säsong. Men med skillnaden i ett betydande fladder för skåningarna. Varför?

Samma jämförelse kan göras mellan t.ex. Örebro SK och IF Elfsborg. Jämförbara publiksnitt men högre publikvariation för Ellos.

Och ta jämförelsen mellan de två Stockholmslagen Bajen och Djurgården samt länsgrannen AIK. Är det bevis nog för att Bajen har de mest lojala och trogna supportrarna 🙂

Ja, det skulle faktiskt kunna ses som ett bevis för just detta. Och faktum är att totalfootball.org stöder den slutsatsen i denna artikel där man utropar Bajenfansen som de mest ”trogna” i Stockholm. Rolig och läsvärd artikel om ni vill ha mer av den här varan.

Men åter till Bajens publikvariation på 8%? Lägst variationskoefficient av alla. Vajert och skitbra! Eller hur?

Nja, för just Bajens del har siffran – trots att den är låg – en rätt allvarlig baksida. Visst är det uppmuntrande att publiken kommer tillbaka år från år. 

Men med tanke på våra framgångar borde faktiskt publikvariationen vara betydligt högre. Bajen borde – menar jag – lyckats locka till sig en större publik som köper fler biljetter och fler replikatröjor.

Fotbollsturister och marginalare som väljer att komma när det är lite extra drag. Det finns inget dåligt med det i min ögon. Tvärtom. Det är där vi rekryterar nya unga bajare och det är där de extra kronorna trillar in.

Visserligen skulle det leda till en högre publikvariation (enligt diagrammet ovan) men även ett betydligt högre publiksnitt.

Går det att i sifferväg ge en förklaring till det här? Orsaken alltså!? Ja, jag tror det.

Svaret är dock inte upplyftande för oss bajare. Och tyvärr är vi relativt ensamma i allsvenskan om att ha just det specifika problemet. Men om det återkommer jag till i nästa del av publikserien.

Till dess….

Go Bajen Go

P.S. Om du inte haft möjlighet att svara på Go Bajen Go:s enkät om vilket allsvenskt lag som har det största medgångsföljet har du fortfarande chansen att ge ditt svar HÄR.

P.S.2.

Nästa del i Go Bajen Go:s serie om publiksiffror hittar du HÄRDel 1 hittar du HÄR.